Julkaistua

TULOSSA/IN PRESS

 

Partanen, T., Niemelä, P., Mannila, L. & Poranen, T. Educating Computer Science Educators Online: A Racket MOOC for Elementary Math Teachers of Finland. To appear in CSEDU 2017 Conference Proceedings, in press.

 

Kauhanen, A. & Maliranta, M. The Roles of Job and Worker
Restructuring in Aggregate Wage Growth Dynamics. Review of Income and Wealth, in press.

 

2017

 

Jokela, M., Pekkarinen, T., Sarvimäki, M., Terviö, M. & Uusitalo, R. (2017). Secular Rise in Economically Valuable Personality Traits. Proceedings of the National Academy of Sciences.

 

Björn, P.M., Savolainen, H. & Jahnukainen, M. (2017). Oppimisen ja koulunkäynnin tuki – erityisopetusta, ohjausta ja suunnitelmallista yhteistyötä. Teoksessa: Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Toim. Sauli Puukari, Kristiina Lappalainen & Matti Kuorelahti. Sivut 47-6. PS-Kustannus.

 

Toppinen-Tanner, S., Böckerman, P., Mutanen, P., Martimo, K.-P. & Vuori, J. (2017). Preventing sickness absence with career management intervention: a randomized controlled trial. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 58(12), 1202-1206.

 

Rintala, H., Nokelainen, P. & Pylväs, L. (2017).  Katsaus oppisopimuskoulutukseen instituutiona Saksassa, Englannissa ja Suomessa [A review on apprenticeship as an institution in Germany, England and Finland]. Kasvatus, 48(2), 128-140.

 

Mikkonen, S., Pylväs, L., Rintala, H., Nokelainen, P. & Postareff, L. (2017). Guiding workplace learning in vocational education and training: A literature review. Empirical Research in Vocational Education and Training, 9(9).

 

2016

 

Pekkala Kerr, S., Maczulskij, T. & Maliranta, M. (2016). Within and between firm trends in job polarization: Role of globalization and technology. The Research Institute of the Finnish Economy, Working Papers No. 41 / Labour Institute for Economic Research, Working Paper No. 308.

 

Nokelainen, P., Kaisvuo, H. & Pylväs, L. (2016). Self-regulation and competence in work-based learning. In M. Mulder (Ed.), Competence-based Vocational and Professional Education. Bridging the Worlds of Work and Education (pp. 775-793). Cham: Springer International Publishing Switzerland.

 

Rintala, H., Mikkonen, S., Pylväs, L., Nokelainen, P. & Postareff, L. (2015). Työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta edistävät ja estävät tekijät [Promoting and Hindering Factors of Workplace Learning and Guidance]. Ammattikasvatuksen aikakauskirja [Journal of Professional and Vocational Education], 17(4),9–21.

 


Tutkimuskonsortio