Julkaistua

2018

Tervonen, L. & Kortelainen, M. & Kanninen, O. (20189. Eliittilukioiden vaikutukset yliopisto-opintojen ja koulutusalan valintaan.  Yhteiskuntapolitiikka 4/2018.

Niemelä, P. (2018). From Legos and Logos to Lambda: a Hypothetical Learning Trajectory for Computational Thinking  [väitöskirja]. Tampereen teknillinen yliopisto, julkaisu 1565.

Jokinen, J., Sieppi, A. & Maliranta, M. (2018). Johtamiskäytäntöjen laatu Suomen ammatillisessa peruskoulutuksessa. Kansantaloudellinen Aikakauskirja 114(2), 176-189.

Kosonen, T. & Huttunen, K. (2018). Kotihoidon tuen vaikutus lapsiin. Talous & Yhteiskunta 46(2), 12-17.

Maliranta, M., Jokinen, J. & Sieppi, A. (2018). Johtamiskäytäntöjen tutkimus: havaintoja Suomen ammatillisen peruskoulutuksen oppilaitoksista ja teollisuuden toimipaikoilta. Talous & Yhteiskunta 46(2), 18-23.

Jahnukainen, M., Laaksonen, L.M. & Niemi, A-M. (2018). Maahanmuuttajataustaiset nuoret pärjäävät myös lukio-opinnoissa. Talous & Yhteiskunta 46(2), 24-29.

Suhonen, T. & Jokinen, J. (2018). Mikä on tutkintotodistuksesi tuotto? Talous & Yhteiskunta 46(2), 30-37.

Uusitalo, R. (2018). Vaikuttavaa tutkimusta. [Kolumni] Talous & Yhteiskunta 46(2), 38-39.

Toppinen-Tanner, S., Jallinoja, N. & Vuori, J. (2018).  Uravalmennus keski-ikäisten työllistymiskyvyn tukena. Talous & Yhteiskunta 46(2), 40-45.

Jokinen, J. & Sieppi, A. (2018). Sosiaaliset taidot ovat entistä tärkeämpiä työelämässä. Talous & Yhteiskunta 46(2), 48-53.

Rintala, H. & Nokelainen, P. (2018). Työn murros haastaa ammatillisen koulutuksen. Talous & Yhteiskunta 46(2) 56–60.

Nokelainen, P., Asplund, R., Juujärvi, S. & Kovalainen, A. (2018). Muutokset haastavat ammatillisen koulutuksen. [Pääkirjoitus] Ammattikasvatuksen aikakauskirja 01/2018.

Niemi, A-M. & Jahnukainen, M. (2018). Tuen tarve, työelämäpainotteisuus ja itsenäisyyden vaatimus ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 01/2018.

Niemelä, P. & Valmari, A. (2018). Elementary Math to Close the Digital Skills Gap. Proceedings of the 10th International Conference on Computer Supported Education - Volume 2: CSEDU, 154-165, 2018, Funchal, Madeira, Portugal.

Nokelainen, P., Rintala, H., & Pylväs, L. (2018). Apprentices' Adaption and Innovation Styles in relation to Dimensions of Workplaces as Learning Environments.  In Moreno Herrera, L., Teräs, M., & Gougoulakis, P. (eds.), Emerging issues in vocational education & training: Voices from cross-national research (pp. 370–388). Stockholm: Stockholm University Press.

Pylväs, L. (2018). Development of Vocational Expertise and Excellence in Formal and Informal Environments [väitöskirja]. Tampere: Tampereen yliopisto.

 

2017

Kauhanen, A. & Maliranta, M. (2017). The Roles of Job and Worker
Restructuring in Aggregate Wage Growth Dynamics. Review of Income and Wealth, in press. https://doi.org/10.1111/roiw.12315

Nokelainen, P., Nevalainen, T. & Niemi, K. (2017). Mind or machine? Opportunities and limits of automation. In C. Harteis (Ed.), The impact of digitization in the workplace: An educational view (pp. 13-24). Cham: Springer.

Rintala, H., Pylväs, L., & Nokelainen, P. (2017). Oppisopimusopiskelijan osallisuus työyhteisössä. Teoksessa A. Toom, M. Rautiainen, & J. Tähtinen (toim.), Toiveet ja todellisuus – kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa (ss. 317–334). Suomen kasvatustieteellinen seura.

Pylväs, L., & Nokelainen, P. (2017). Finnish WorldSkills achievers’ vocational talent development and school-to-work pathways. The International Journal for Research in Vocational Education and Training (IJRVET), 4(2), 95–116. 

Pylväs, L., Rintala, H., & Nokelainen, P. (2017). Integration for holistic development of apprentices’ competences in Finland. Accepted for publication in S. Choy, G-B. Warvik, V. Lindberg, & I. Berglund (Eds.), Integration of vocational education and training experiences: Purposes, practices and principles. Springer Singapore. 

Pylväs, L., Nokelainen, P., & Rintala, H. (2017). Apprenticeship training representatives’ perceptions and experiences of workplace learning, guidance and expertise. Vocations and Learninghttps://doi.org/10.1007/s12186-017-9189-4

Tervonen, L., Kortelainen, M. & Kanninen, O. (2017) Eliittilukioiden vaikutukset ylioppilaskirjoitusten tuloksiin. VATT Tutkimukset 186, Helsinki.

Partanen, T., Niemelä, P., Mannila, L., & Poranen, T. (2017) Educating Computer Science Educators Online: A Racket MOOC for Elementary Math Teachers of Finland. n Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2017), 1, 47-58.

Jokela, M., Pekkarinen, T., Sarvimäki, M., Terviö, M. & Uusitalo, R. (2017). Secular Rise in Economically Valuable Personality Traits. Proceedings of the National Academy of Sciences.

Björn, P.M., Savolainen, H. & Jahnukainen, M. (2017). Oppimisen ja koulunkäynnin tuki – erityisopetusta, ohjausta ja suunnitelmallista yhteistyötä. Teoksessa: Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Toim. Sauli Puukari, Kristiina Lappalainen & Matti Kuorelahti. Sivut 47-6. PS-Kustannus.

Toppinen-Tanner, S., Böckerman, P., Mutanen, P., Martimo, K.-P. & Vuori, J. (2017). Preventing sickness absence with career management intervention: a randomized controlled trial. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 58(12), 1202-1206.

Rintala, H., Nokelainen, P. & Pylväs, L. (2017).  Katsaus oppisopimuskoulutukseen instituutiona Saksassa, Englannissa ja Suomessa [A review on apprenticeship as an institution in Germany, England and Finland]. Kasvatus, 48(2), 128-140.

Mikkonen, S., Pylväs, L., Rintala, H., Nokelainen, P. & Postareff, L. (2017). Guiding workplace learning in vocational education and training: A literature review. Empirical Research in Vocational Education and Training, 9(9).

Maliranta, M. ja Ohlsbom, R. (2017). Suomen tehdasteollisuuden johtamiskäytäntöjen laatu. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, ETLA raportit No. 73.

2016

Pekkala Kerr, S., Maczulskij, T. & Maliranta, M. (2016). Within and between firm trends in job polarization: Role of globalization and technology. The Research Institute of the Finnish Economy, Working Papers No. 41 / Labour Institute for Economic Research, Working Paper No. 308.

Nokelainen, P., Kaisvuo, H. & Pylväs, L. (2016). Self-regulation and competence in work-based learning. In M. Mulder (Ed.), Competence-based Vocational and Professional Education. Bridging the Worlds of Work and Education (pp. 775-793). Cham: Springer International Publishing Switzerland.

Rintala, H., Mikkonen, S., Pylväs, L., Nokelainen, P. & Postareff, L. (2015). Työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta edistävät ja estävät tekijät [Promoting and Hindering Factors of Workplace Learning and Guidance]. Ammattikasvatuksen aikakauskirja [Journal of Professional and Vocational Education], 17(4),9–21.


Tutkimuskonsortio