Taidot Työhön -hankkeen tutkimusseminaari 10.8.2017

Seminaarin ohjelma ja osa esitysmateriaaleista löytyvät alta. Loput esitysmateriaaleista sekä videot esityksistä ovat tulossa.

Ohjelma >>

Työmarkkinoiden polarisaatio yrityksissä ja yritysrakenteissa: globalisaation ja teknologian merkitys (SP 1) | esitysmateriaali | video
Terhi Maczulskij & Sari Kerr & Mika Maliranta

Työelämässä tarvittavien taitojen kysynnän ja tarjonnan kehitys (SP 4) | esitysmateriaali | video
Juho Jokinen & Antti Sieppi

Kohorttien ja sukupuolten väliset erot koulutusalojen työmarkkinatuotoissa (SP 3) | esitysmateriaali | video
Tuomo Suhonen & Juho Jokinen

Monimenetelmä-tutkimus työpaikoista oppimisympäristöinä oppisopimuskoulutuksessa (SP 6) | esitysmateriaali | video
Heta Rintala, Petri Nokelainen & Laura Pylväs

Toimintamalli keski-ikäisten työuran hallintaan ja osaamisen kehittämiseen (SP 5) | esitysmateriaali | video
Salla Toppinen-Tanner & Niina Jallinoja

Matematiikanopesta ohjelmoinninopeksi Koodiaapis-MOOCin avulla (SP 9) | esitysmateriaali | video
Pia Niemelä

Johtamiskäytäntöjen tila tehdasteollisuudessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa (SP 8) | esitysmateriaali | video
Mika Maliranta & Juho Jokinen & Antti Sieppi

Tuen ja ohjauksen tarve ja tarjonta toisen asteen koulutuksessa (SP 11) | esitysmateriaali | video
Anna-Maija Niemi & Linda Maria Laaksonen

Lasten kotihoidon tukeminen ja vaikutukset lapsiin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä (SP 7) | esitysmateriaali | video
Tuomas Kosonen

Maahanmuuttajataustaisen väestön kansainvälinen liikkuvuus (SP 10) | esitysmateriaali | video
Ilpo Kauppinen

 

Event date: 
08/10/2017 - 15:00

Tutkimuskonsortio