Taidot työhön -hanke

TAIDOT TYÖHÖN – OSAAMINEN, KOULUTUS JA TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄ on Strategisen tutkimuksen neuvoston vuosina 2016-2019 rahoittama hanke.

Olemme tutkineet työelämän muutosten vaikutusta erilaisten kykyjen ja taitojen kysyntään ja tarjontaan, kun teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen muuttavat työn luonnetta.

Muutoksiin sopeutuminen vaatii työntekijöiltä uusia kykyjä ja taitoja. Muodollisen koulutuksen tuottamien kvalifikaatioiden lisäksi käytännöllisten työelämätaitojen kuten IT-taitojen, kielitaidon sekä sosiaalisen kyvykkyyden kysyntä kasvaa.

Avainkysymyksiä ovat, miten ikääntyvä työvoima pystyy sopeutumaan osaamisvaatimusten muutokseen, miten johtaminen tukee uudistumista, ja miten entistä heterogeenisemman työvoiman erilainen osaaminen saadaan tuottavaan käyttöön.

Hankkeen tutkimus ja vaikuttavuus on tiivistetty kolmen otsikon alle:

1 Työn murroksen vaikutukset osaamistarpeisiin
Hankkeen yhteiskunnalliset vaikutukset liittyvät koulutuspolitiikkaan ja työmarkkinoihin liittyvään keskusteluun ja päätöksentekoon. Koulutuspolitiikan osalta tavoitteena on lisätä ymmärrystä yhtäältä koulutuksen tuotosta ja ei-kognitiivisten valmiuksien, kuten vuorovaikutustaitojen, kysynnän muutoksesta. Työmarkkinakeskustelun osalta tutkimus tuo uutta tietoa ammattirakenteen polarisaation syistä.

2 Oppimista tulevaisuuden työelämään
Hankkeemme tavoitteena on myös kehittää oppilaitosten ja erityisesti työpaikkojen tarjoamia oppimisympäristöjä, lisätä ymmärrystä ammatillisen osaamisen kehittymisestä ja oppijoiden tuen tarpeesta sekä edistää ammatillisten oppilaitosten johtamiskäytäntöjä.

3 Työelämätaitojen kehittäminen
Hankkeessa tuotettiin tietoa erilaisten työelämän ryhmien taitojen kehittämiseksi sekä konkreettisia ratkaisuja työhön osallistumisen tukemiseksi työelämätaitoja kehittämällä.

Katso video

Katso video
Kartoita oma osaamisesi ja kehitystarpeesi kompetenssityökalulla.

Katso video

Katso video
Promoting continuous learning at midlife with a career management intervention

Tutkimuskonsortio