Tradenomit ja insinöörit tutkimuksen kohteena 2017

Miten valmennuksella voidaan parantaa varautumista työuran muutostilanteisiin?

Interventiotutkimus käynnissä: Miten keskiuralla olevien työntekijöiden valmistautuneisuutta työuran muutoksiin voidaan parantaa?

2500 insinööriä ja 2500 Haaga-Helia ammattikorkeakoulun alumnia ovat saaneet kutsun Taidot Työhön -hankkeen kyselytutkimukseen tammikuussa 2017. Tavoitteena on kehittää valmennusohjelma oppilaitoksiin ja työpaikoille työntekijöiden työllistymiskyvyn vahvistamiseksi. Valmennuksen toimivuutta mitataan vuoden 2017 aikana interventiotutkimuksella.

Tutkimuksessa tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin: Miten työvoima pystyy päivittämään taitojaan kehittääkseen ammatillista osaamista ja ylläpitämään työllistymiskykyä nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla läpi pitkän työuran? Miten oppilaitokset pystyvät tarjoamaan päivitysmahdollisuuksia ammatillisen osaamisen kehittämiseksi läpi työuran? Missä ja miten työntekijät voivat oppia tai vahvistaa muutoksissa selviytymisen ja työuran hallinnan taitoja?

Interventiossa tutkitaan satunnaistetulla koeasetelmalla valmennusohjelman vaikuttavuutta 40-vuotta täyttäneiden tradenomien ja insinöörien kohderyhmissä. Tutkimukseen osallistuneiden näkemyksiä työurasta ja osaamisen kehittämisestä tutkitaan kyselyillä ennen ja jälkeen interventioon osallistumisen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on työllistymiskyvyn ja elinikäisen oppimisen vahvistuminen ja työhön osallistumisen lisääminen suomalaisilla työpaikoilla.

Lisätietoja:   

Salla Toppinen-Tanner, salla.toppinen-tanner@ttl.fi, puh. 030 474 2441
Niina Jallinoja, niina.jallinoja@haaga-helia.fi, puh. 045 262 2558

Comments are closed.