Tuomas Kosonen selvittämään varhaiskasvatuksen kehittämistä

Taidot Työhön -hankkeessa kotihoidon tuen vaikutuksia naisten ja lasten osaamiseen tutkiva Tuomas Kosonen on nimitetty varhaiskasvatuksen kehittämisen selvityshenkilöksi.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja, VTT Kososen lisäksi selvityshenkilöiksi on asetettu professori Kirsti Karila ja lastentarhanopettaja, kasvatustieteen maisteri Satu Järvenkallas.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen perusteli selvityshenkilöiden asettamista sillä, että Suomessa lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen selvästi vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa ja useimmissa OECD-maissa.

Selvityshenkilöiden tehtävänä on rakentaa lyhyen ja pitkän tähtäimen tiekarttaa kolmesta näkökulmasta: osallistumisasteen nostaminen, varhaiskasvatuksen vaikuttavuuden seurannan parantaminen ja tulevaisuuden varhaiskasvatuksessa tarvittavan osaamisen uudistaminen.

Kososen, Karilan ja Järvenkallaksen selvitystyön määräaika on 2.6.2017.

Lisää selvityshenkilöiden toimeksiannosta voit lukea täältä.

Comments are closed.