#Amisreformi – Huoli työpaikalla oppimisesta on aiheellinen

Hallituksen valmistelema toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus muuttaa koulutuksen toteuttamismuodot perusteellisesti. Lakiluonnoksen lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus. Lisäksi amisreformiksi kutsuttu lainsäädäntöhanke lisää työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja opintopolkujen yksilöllisyyttä.

Julkisuudessa esillä ollut huoli siitä, miten työpaikat selviävät ammatillisen oppimisen siirtymisestä luokkahuoneista käytäntöön, on Ammattikasvatuksen aikakauskirjan pääkirjoituksen mukaan aiheellinen.

Professori Petri Nokelainen ja tutkija Heta Rintala arvioivat asiaa koulutuksen tasavertaisuuden näkökulmasta: työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa asiakaslähtöisyyteen heijastuu aina myös työpaikan osaamistarpeet ja oppimismahdollisuudet. Opiskelijan oppimistarve ja työpaikan osaamistarve saattavat olla ristiriidassa keskenään.

Nokelainen ja Rintala viittaavat pääkirjoituksessa aiempiin tutkimuksiin, joiden mukaan keskeisestä työpaikalla oppimisessa ovat ohjausprosessit. Ne riippuvat muun muassa oppijan ja ohjaajan ominaisuuksista ja toiminnasta sekä työyhteisöstä ja työympäristöstä. Oppimiseen ei riitä, että oppilas vain osallistuu työntekoon työpaikalla.

Empiiriseen oppisopimuskoulutukseen keskittyneen tutkimuksen mukaan kehittämistä vaatii myös oppilaitosten ja työpaikkojen välinen yhteistyö oppimiseen liittyvissä kysymyksissä, kuten oppimistavoitteiden asettamisessa.

Lähde: Ammattikasvatuksen aikakauskirja 1/2017.

Comments are closed.