Juho Jokinen: Esimiehet palkitsevat tuotteliaat työntekijät

Taidot Työhön -hankkeen tutkijan Juho Jokisen väitöskirja osoittaa, että esimiehet tunnistavat ja palkitsevat tuotteliaammat työntekijät. Jokisen väitöskirja ”Essays on wages, promotion and performance evaluation” tarkastetaan perjantaina 18. elokuuta Jyväskylän yliopistossa.

Tutkimuksen mukaan tuotteliaampia työntekijöitä palkitaan ylenemisillä ja korkeammilla palkoilla, ja korkean työttömyyden alueiden työntekijät ansaitsevat vähemmän kuin alhaisemman työttömyyden alueella työskentelevät.

Jokinen tarkasteli väitöskirjassaan työssä suoriutumisen, työkokemuksen ja sukupuolen roolia työntekijöiden palkitsemisessa ja suoriutumisarvioinnissa. Lisäksi hän tutki paikallisilla työmarkkinoilla vallitsevan työttömyystilanteen vaikutusta palkkoihin.  

Hyvästä työsuoriutumisesta palkitaan

Yliopistotutkijoita koskevan tutkimuksen mukaan esimiehet tunnistavat ja palkitsevat työntekijöitä näiden työsuoriutumisen perusteella. Enemmän tieteellisiä artikkeleita julkaisevat ja muutoinkin tuotteliaammat tutkijat saavat parempia suoriutumisarviointeja, ylenevät muita todennäköisemmin ja ansaitsevat muita enemmän.

– Toisaalta pidempään saman työnantajan palveluksessa palvelleiden työntekijöiden työsuoriutuminen arvioitiin paremmaksi kuin heidän yhtä tuotteliaiden mutta vähemmän työkokemusta kerryttäneiden kollegoidensa työsuoriutuminen, Jokinen kertoo.

Tutkimustulokset osoittavat myös, että taustaltaan samankaltaiset ja yhtä tuotteliaat mies- ja naistutkijat saavat yhtäläisiä suoriutumisarviointeja ja palkankorotuksia sekä ylenevät yhtä todennäköisesti vaativampiin työtehtäviin.

– Sukupuoliero keskipalkoissa selittyy paitsi eroilla taustatekijöissä, niin merkittävissä määrin myös eroilla tieteellisessä julkaisuaktiivisuudessa. Naistutkijat tuottavat vähemmän vertaisarvioituja tiedeartikkeleita kuin vastaavissa akateemisissa työtehtävissä työskentelevät ja taustaltaan samankaltaiset miehet.

Palkkataso riippuu työttömyystilanteesta

Suomen alueellisia palkkaeroja tarkastellessaan Jokinen havaitsi, että palkkataso riippuu paikallisen työmarkkina-alueen työttömyystilanteesta. Korkean työttömyyden alueilla työskentelevät palkansaajat ansaitsevat keskimäärin vähemmän kuin muutoin samankaltaiset palkansaajat, jotka työskentelevät alhaisemman työttömyyden alueilla.

– Vaikka keskitetyt palkkasopimukset rajoittavat yritysten kykyä neuvotella palkoista, korkean työttömyyden alueiden alhaisemmat palkat osoittavat, että myös paikallisilla olosuhteilla on ollut roolinsa yritysten ja työntekijöiden välisissä palkkaneuvotteluissa, Jokinen toteaa.

Katso Jyväskylän yliopiston tiedote.

Comments are closed.