Maliranta: Työn murroksessa johtamisosaaminen ratkaisee

Johtamisosaamisen merkitys korostuu ajanjaksoina, joilla teknologinen murros vaikuttaa eri toimialoihin voimakkaasti.

”Nyt esimerkiksi tekoälyä hyödyntävät yritykset ovat murroksen ytimessä”, sanoo professori Mika Maliranta.

Maliranta puhui johtamisosaamisesta ja johtamiskäytäntöjen tutkimuksesta henkilöstöhallinnon asiantuntijoiden kanssa Henry ry:n järjestämässä tilaisuudessa torstaina 25.1.

Maliranta taustoitti keskustelua kuvaamalla johtamisosaamisen roolia talouskasvulle. Merkittävä osa tuottavuuden kasvusta selittyy ”luovalla tuholla”; markkinoille tulee uusia, entistä tuottavampia yrityksiä ja samalla heikosti tuottavat yritykset pienenevät tai katoavat kokonaan. Yksi selitys on se, että tuottavammat yritykset ovat paremmin johdettuja kuin vähemmän tuottavat.

”Kun hyvin johdettu yritys kasvaa ja palkkaa lisää väkeä, väki siirtyy huonosti johdetuista yrityksistä paremmin johdettuihin yrityksin. Tuottavuus ja kansantalous kasvavat.”

Ilmiö on historian aikana korostunut erityisesti ajanjaksoina, jolloin teknologinen murros on vaikuttanut yritystoimintaan.

Taidot Työhön -hankkeessa on tutkittu johtamiskäytäntöjä teollisuuden toimipaikoilla ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Johtamiskäytännöt liittyvät kyselyissä tavoitteiden asettamiseen, työn seurantaan ja kannustimiin.

Tutkimusten mukaan johtamisosaamisen hajonta on suurta: suurten toimipaikkojen johtamiskäytännöt ovat parempia kuin pienten yritysten. Teollisuudessa myös suurten yritysten pienissä toimipaikoissa johtamiskäytännöt ovat paremmat kuin pienissä yrityksissä.

”Luovan tuhon kannalta tulos on hyvä”, Maliranta sanoo. ”Meidän kannattaa toivoakin, että ennen kaikkea suuret yritykset ovat hyvin johdettuja. Kun hyvin johdetuista yrityksistä tulee suuria, kansantalous kasvaa ja kansalaiset ovat entistä tyytyväisempiä elämäänsä.”

Talouskasvun ja kansalaisten onnellisuuden sekä yritysten tuottavuuden ja työntekijöiden hyvinvoinnin väliset yhteydet on havaittu monissa tutkimuksissa, Maliranta muistutti.

Comments are closed.