Oppivelvollisuusiän nosto jakaa kansanedustajat

Pitäisikö oppivelvollisuutta pidentää vai löydetäänkö syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulunkäynnin avuksi muita keinoja? Taidot Työhön -hanke järjesti yhdessä Tutkaksen kanssa keskustelutilaisuuden aiheesta tiistaina 13.2.2018 Pikkuparlamentissa.

”Tähän on poliittisesti erilaisia lähestymistapoja”, sanoi Tutkaksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Lauslahti (kok) avatessaan tilaisuuden.

Tilaisuudessa kansanedustajat haastoivat tutkijat vastaamaan koulutuksen kiperiin ongelmiin. Vastauksia esittivät koulutusta ja osaamista tutkivat professorit Roope Uusitalo, Markku Jahnukainen ja Petri Nokelainen Taidot Työhön -hankkeesta sekä tutkija Hanna Virtanen Polkuja työhön -hankkeesta.

Keskustelussa nousi esiin kaksi erilaista tapaa ajatella nuorison koulutustason varmistamisesta: Kaikkia koskeva oppivelvollisuusiän nostaminen ja kohdennettu apu erityistä tukea tarvitseville nuorille.

Oppivelvollisuusiän noston puolesta puhuneet korostivat siihen liittyvää viestiä siitä, että 12-vuotinen koulutus varmistaa jokaiselle pohjan, jonka varaan on hyvä rakentaa osaamista. Nykymaailmassa ei työllisty pelkällä peruskoulupohjalla.

Kohdennetun tuen puolesta puhuneet korostivat, että pakko ei pidä koulussa niitä, joiden koulunkäynnissä on ongelmia. Pidennetyn oppivelvollisuuden sijaan tarvittaisiin peruskoulutuksen ja toisen asteen koulutuksen välisen siirtymän parempaa suunnittelua sekä monialaista tukea syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseksi.

Katso koko tilaisuuden tallenne Tutkaksen Facebook-sivulla.

Comments are closed.