Maahanmuuttajien osallisuus: Monikielisyys on voimavara

Monikielisyys pitäisi nähdä lukiossa arvokkaana resurssina eikä ongelmana, esittää Helsingin yliopiston tutkijatohtori Anna-Maija Niemi. Hän puhui maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden lukio-opinnoista Maahanmuuttajien osallisuus -seminaarissa Helsingissä.

Niemi tutkii Taidot Työhön -hankkeessa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden lukio-opintoja, tuen käytäntöjä ja ohjausta.

Maahanmuuttajanuorten haasteena on kurssisisältöjen haltuunotto, kun kielitaito vasta kehittyy. Nuoren osaamista on myös vaikea arvioida, jos osaamista ei ole mahdollista osoittaa muulla kuin suomen kielellä.

Niemen mukaan kehittyvään kielitaitoon liittyvät tuen tarpeet haastavatkin lukiot monipuolistamaan opiskelutapoja ja pedagogisia käytäntöjä. Esimerkkejä tästä ovat erityisopettajan ja aineenopettajien yhteistyö, samanaikaisopetus ja joustava pienryhmittely.

Aiemmassa tutkimuksessa on tuotu esiin maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutustoiveiden ja opinto-ohjauksen kohtaamattomuus, etnistyvät koulutusvalinnat ja kategorisoiva ohjaus. Niemen tutkimus vahvistaa tuloksia.

Nuorten kokemukset omien koulutustoiveiden ja ohjauksen välisestä kohtaamattomuudesta peräänkuuluttavat nuorten toiveille ja tarpeille herkkien, pitkäkestoisten ohjauskäytäntöjen vahvistamista: nuorta pitäisi ohjata kuunnellen eikä ennakko-olettamusten pohjalta.

Maahanmuuttajien osallisuus -seminaarisarja jatkuu 23.4.2018 kello 12–16. Tuolloin aiheena on Monikulttuurinen yhteiskunta. Lue seminaarisarjasta lisää täällä.

Comments are closed.