Teemanumero: Muutokset haastavat ammatillisen koulutuksen

Työn ja ammattirakenteen muutos vaatii nuoria ja työssäkäyviä kehittämään työelämässä tarvittavaa osaamista.  Professori Petri Nokelainen (Taidot Työhön), tutkimusjohtaja Rita Asplund (Polkuja työhön), yliopettaja Soile Juujärvi (Cope) ja professori Anne Kovalainen (Swipe) katsovatkin, että ammatillisen koulutuksen merkittävä tulevaisuuden haaste on se, miten koulutuksesta työelämään siirtyvät nuoret kykenevät työllistämään itsensä siirtymävaiheessa ja myöhemmin työuransa aikana automatisaation ja digitalisaation aiheuttamien muutosten keskellä.

Nokelaisen, Asplundin, Juujärven ja Kovalaisen pääkirjoitus avaa Ammattikasvatuksen aikakauskirjan tuoreen numeron 1/2018, joka esittelee neljän Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman tutkimushankkeen ajankohtaisia tutkimustuloksia liittyen työn, sosiaali- ja terveysalan sekä ammatillisen koulutuksen muutoksiin.

Tutkijatohtori Anna-Maija Niemi ja professori Markku Jahnukainen Taidot Työhön -hankkeesta tarkastelevat omassa artikkelissaan työelämäpainotteisuuden ja itsenäisyyden vaatimuksen suhdetta tukea tarvitsevien nuorten opinnoissa ammatillisessa koulutuksessa.

Etnografiseen tutkimusaineistoon pohjautuva analyysi tuo esiin jännitteet työelämän vaatimusten, oppimisen tavoitteiden, koulun sosiaalisen toiminnan ja nuorten monenlaisten tuen tarpeiden välillä. Niemen ja Jahnukaisen mukaan ohjausresursseja tulee lisätä ja monipuolistaa mikäli oppimista viemään nykyistä enemmän työpaikoille. Lisäksi työpaikoilla tapahtuvan oppimisen mielekkyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta tulisi tarkastella lähemmin. Tutkimukseen mukaan myös koulussa tapahtuvalla opiskelulla on edelleen tärkeä paikka sekä oppimisen että muun sosiaalisen toiminnan kannalta.

Comments are closed.