Strategista tutkimusvientiä Pariisissa

Taidot Työhön -hanke osallistui 18.-19. kesäkuuta Suomen OECD-edustuston ja Strategisen tutkimuksen neuvoston järjestämään seminaariin Evidence from the North. Pariisissa pidetty seminaari esitteli koulutukseen ja työmarkkinoihin liittyvää tutkimusta OECD:n virkamiehille. Kaksipäiväisen tapahtuman aikana seminaaria seurasi kolmisenkymmentä virkamiestä.

Kukin suomalainen esiintyjä sai myös OECD-näkökulmaisen kommenttipuheenvuoron.

Yritysdynamiikkaa ja johtamista koskevista tutkimustuloksista puhunut Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professori Mika Maliranta piti kommenttikeskustelua hyödyllisenä.

”Olen ilahtunut siitä, että OECD:ssä on jo monen vuoden ajan kiinnitetty huomiota yritysdynamiikan merkitykseen tuottavuuden ja työllisyyden kannalta. Siellä on tehty paljon kiinnostavaa maiden välistä vertailua, joka myös jatkuu”, Maliranta sanoo.

Malirannan mielestä seminaari tarjosi kiinnostavan väylän tutkimustulosten levittämiseen kansainvälisesti. ”Tällaisessa tapahtumassa syntyy hyviä verkostoja. Ne täydentävät tieteellisiä konferensseja, joita jokaisella on joka tapauksessa paljon.”

Malirannan lisäksi Taidot Työhön –hankkeen tutkijoista Tuomas Kosonen esitteli varhaiskasvatusta koskevaa tutkimusta ja Juho Jokinen varusmiestesteihin perustuvia tuloksia sosiaalisuuteen liittyvien persoonallisuuspiirteiden vahvistumisesta. Hannu Karhunen ja Tuomo Suhonen esittivät yliopistoverkoston laajenemisen vaikutuksia opiskelijoiden taustaan ja Terhi Maczulskij globalisaation vaikutuksia työmarkkinoihin.

Comments are closed.