Markku Jahnukainen: Tarvitaan yhtenäiset toimintamallit koulunkäynnin tukeen

Tutkimusten mukaan eri puolella Suomea on eroja siinä, miten kunta tarjoaa erityistä tukea, vaikka oppilasjoukot eivät merkittävästi poikkea toiselle. Erityispedagogiikan professori Markku Jahnukainen (kuvassa) ehdottaa opettajien täydennyskoulutusta, joka yhtenäistäisi toimintamalleja.

Elinkeinoelämän keskusliiton tuore julkaisu Koulutustakuusta osaamistakuuseen on haastatellut Markku Jahnukaista ja viittä muuta koulutuksen asiantuntijaa peruskoulusta.

Jahnukaisen mukaan Suomessa toimii jo hyvin laaja-alainen erityisopetus. ”Käytännössä jokaisella koulussa on tavalla tai toisella tarjolla laaja-alaisen erityisopettajan palvelut.”

Tyytyväinen Jahnukainen on myös siihen, että uudessa lukiolaissa on ensimmäistä kertaa määritelty erityisopetus, kun aiemmin ajateltiin, että sitä ei lukioissa tarvita. Todellisuus on osoittanut, että koululaisten siirtyminen peruskoulusta lukioon ei aina suju ongelmitta, ja tukea tarvitaan myös lukiossa.

Kehityskohteeksi Jahnukainen nostaa koulujen hallinnon ja johtamisen sekä opettajien täydennyskoulutuksen. Aiempien tutkimusten mukaan on nimittäin ilmeistä, että kunnat tarjoavat erityistä tukea eri tavoilla, mikä voi johtaa koululaisten eriarvoiseen kohteluun.

”Nyt pitäisi olla tarjolla sellaista täydennyskoulutusta, joka yhtenäistäsi koulunkäynnin tuen toimintamalleja”, Jahnukainen sanoo EK:n julkaisussa.

Lisäksi hän kehittäisi palkkausjärjestelmää, koska opetusvelvollisuuteen sidottu palkkaus käytännössä rajoittaa toimintaa esimerkiksi erityisopetuksessa yhdessä muiden toimijoiden ja huoltajien kanssa. ”Suuntana tulisi olla kokonais- tai vuosityöaika”, Jahnukainen sanoo.

Comments are closed.