Tutkimus tukee opintotuen tulorajan nostoa

Opintotuen tulorajoja voitaisiin nostaa esimerkiksi 50 prosentilla, jolloin 9 opintotukikuukauden tuloraja olisi 18 000 euroa. Tulorajan nosto parantaisi opiskelijoiden hyvinvointia ja lisäisi verotuloja. Nykyinen tuloraja heikentää opiskelijoiden hyvinvointia. Pelko siitä,…

Lue lisää