Tutkimus tukee opintotuen tulorajan nostoa

Opintotuen tulorajoja voitaisiin nostaa esimerkiksi 50 prosentilla, jolloin 9 opintotukikuukauden tuloraja olisi 18 000 euroa. Tulorajan nosto parantaisi opiskelijoiden hyvinvointia ja lisäisi verotuloja.

Nykyinen tuloraja heikentää opiskelijoiden hyvinvointia. Pelko siitä, että Kela perii takaisin jo nostettua opintotukea, estää opiskelijoita tienaamasta niin paljon kuin haluaisivat.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen ja VATT:n erikoistutkija Tuomas Matikka ovat tutkineet vuonna 2008 tapahtuneen opintotuen tulorajojen noston vaikutuksia opiskelijoiden tuloihin. Tulosten mukaan tulorajojen korotus nosti opiskelijoiden tuloja laajassa osassa tulojakaumaa, ei pelkästään vanhan tulorajan tietämillä olleiden opiskelijoiden kohdalla.

Opintotuen tulorajojen tavoite on, että suurituloisille opiskelijoille ei makseta opintotukea. Tutkimuksessa havaitaan, että tulorajojen muutokset eivät vaikuta merkittävästi opintotuen käyttöön.

Tutkimuksen pohjalta Tuomas Kosonen ja Sampo Järvinen ovat laatineet ministeri Sampo Terholle raportin, jossa selvitettiin tulorajojen nostamista tai laskemista, poistamista kokonaan tai muuttamista rajaveroasteen tapaiseksi säännöksi.

Jos nykyisiä tulorajoja nostettaisiin niin, että yhdeksän kuukauden ajan opintotukea nostavan opiskelijan vuosituloraja olisi 18 000 euroa nykyisen noin 12 000 euron sijaan, päästäisiin raportin mukaan haitallisista tulovaikutuksista laajasti ottaen eroon, koska vain harva opiskelija tienaisi tätä tulorajaa enempää. Vaihtoehto lisäisi julkisyhteisöjen nettotuloja arviolta 5,9 miljoonaa euroa vuodessa.

Rajaveroasteen kaltainen sääntö puolestaan toimisi niin, että tulorajan ylittävältä osalta ei tarvitsisi maksaa opintorahaa takaisin, vaan ylimenevistä tuloista perittäisiin verotuksessa enemmän takaisin. Raportin laskelmien mukaan nykyisellä tulorajalla ja muuttamalla takaisinperintä 50 prosenttiyksikön lisäveroasteeksi valtion verotulot kasvaisivat 4,5 miljoonalla eurolla vuodessa.

Tuomas Kosonen ja Sampo Järvinen: Opintotuen tulorajat, Palkansaajien tutkimuslaitos, Raportteja 37, 2019.

Tuomas Kosonen ja Tuomas Matikka: Discrete earnings responses to tax incentives: Empirical evidence and implications, Palkansaajien tutkimuslaitos, Työpapereita 326, 2019.

Comments are closed.