Nuorten vaikuttajien terveiset hallitusneuvottelijoille: Yhdenvertaisuutta ja yksilölliset tarpeet huomioivaa tukea

Taidot Työhön– ja Polkuja työhön -hankkeiden tutkijat ja joukko nuoria vaikuttajia kokoontui Työtä päin! -tapahtumaan pohtimaan yhdessä, miten koulutus ja työelämä voitaisiin sovittaa yhteen parhaalla mahdollisella tavalla.

Tutkijoiden alustuksen jälkeen osallistujat kiteyttivät ryhmissä konkreettisia koulutuspolitiikkaan liittyviä toimenpiteitä tulevaan hallitusohjelmaan kirjattavaksi.

Sekä nuorten, että tutkijoiden viesteistä välittyy halu yhdenvertaistaa koulutusta ja tarjota kaikille nuorille tasa-arvoiset mahdollisuudet menestyä koulussa ja myöhemmin työelämässä. Koulutuksen avulla voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja helpottaa integroitumista yhteiskuntaan myöhemmin työmarkkinoilla.

Tapahtumasta jäi innostunut ja optimistinen olo: Näiden perusasioiden toteutuminen hallitusohjelmassa voisi tehdä suomalaisesta koulutuksesta entistä paremman ja tasa-arvoisemman.

Kuva 1.: Nuorten ryhmä järjestyksessä: Mikael Kölhi (Demarinuoret), Liisa Hyytiäinen (Suomen opiskelijakuntien liitto, SAMOK), Ella Joukkola (SAMOK), Anton Salenius (SAMOK) (+ koira)

Ensimmäinen ryhmä linjasi tärkeimmäksi hallitusohjelmaan kirjattavaksi tavoitteeksi yhdenvertaisen koulutuksen saavutettavuuden. Tavoitteen toteutumisen perusedellytys olisi ainakin oppivelvollisuuden jatkuminen toiselle koulutusasteelle. Nuoret ehdottavat keinoiksi myös korkeakoulutuksen rahoituksen indeksijäädytyksen poistamista. Koulutuksessa voitaisiin panostaa myös enemmän tulevaisuuden työelämätaitoihin kuten sosiaalisiin ja digitaalisiin taitoihin. Yhdenvertaisuuden takaamiseksi tulisi myös kehittää koulutuksellisen tasa-arvon ohjelmaa.

Kuva 2.: Nuorten ryhmä järjestyksessä: Kristiane Width (Svenska Handelshögskolans Studentkår), Jasmin Kopra (YK-nuoret), Riina Lumme (Vihreät), Joel Elmaci (Suomen Lukiolaisten Liitto), Jani Kykkänen (Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL)

Toinen ryhmä valitsi jokaisen nuoren yksilölliset tarpeet huomioivan tuen merkittävimmäksi hallitusohjelman koulutuksen tavoitteeksi. Heidän mukaansa nuorten yksilöllisen kohtaamisen ja ohjaamisen mahdollistamiseksi tarvittaisiin riittävästi henkilöresursseja esimerkiksi opintojen ohjauksessa. Opettajille tulisi tarjota riittävästi aikaa opetuksen suunnitteluun ja oppilaiden tukemiseen. Myös riittävän pienet ryhmäkoot auttaisivat siinä, että opettajien aika riittää huomioimaan kaikki oppilaat tasavertaisesti.

Kuva 3.: Tutkijoiden ryhmä järjestyksessä: Anna-Maija Niemi (Helsingin yliopisto), Hanna Virtanen (Etla), Juho Jokinen (Jyväskylän yliopisto), Meri-Tuulia Kaarakainen (RUSE)

Tutkijoista koostuva ryhmä pohti yhdeksi koulutuksen ja työelämän yhteensovittamisen keinoksi vähintään toisen asteen tietoja ja taitoja kaikille. Tapahtuman aikana käydyssä paneelikeskustelussa pohdittiin, että yksi tapa ehkäistä syrjäytymistä voisi olla oppivelvollisuusiän nostaminen.

Työtä päin! -tilaisuus järjestettiin 23. huhtikuuta keskustakirjasto Oodissa.

Comments are closed.