Oppivelvollisuusiän nosto jakaa kansanedustajat

Pitäisikö oppivelvollisuutta pidentää vai löydetäänkö syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulunkäynnin avuksi muita keinoja? Taidot Työhön -hanke järjesti yhdessä Tutkaksen kanssa keskustelutilaisuuden aiheesta tiistaina 13.2.2018 Pikkuparlamentissa. ”Tähän on poliittisesti erilaisia lähestymistapoja”, sanoi…

Lue lisää

Maliranta: Työn murroksessa johtamisosaaminen ratkaisee

Johtamisosaamisen merkitys korostuu ajanjaksoina, joilla teknologinen murros vaikuttaa eri toimialoihin voimakkaasti. ”Nyt esimerkiksi tekoälyä hyödyntävät yritykset ovat murroksen ytimessä”, sanoo professori Mika Maliranta. Maliranta puhui johtamisosaamisesta ja johtamiskäytäntöjen tutkimuksesta henkilöstöhallinnon…

Lue lisää

Keskustelutilaisuus: Peruskoulusta työ- ja koulutusmarkkinoille

Miten peruskoulun päätteet saadaan nykyistä paremmin työ- ja koulutusmarkkinoille? Tulisiko oppivelvollisuutta pidentää vai koulutusta parantaa? Tutkaksen ja Taidot Työhön -hankkeen tilaisuudessa kansanedustajat haastavat tutkijoita ajankohtaisilla kysymyksillä koulutuksesta. Tervetuloa keskustelutilaisuuteen Pikkuparlamentin…

Lue lisää

Tutkijat jakoivat tuloksia #amisreformin kanssa

Tampereen teknillisen yliopiston professori Petri Nokelainen ja tohtorikoulutettava Heta Rintala (kuvassa) Taidot Työhön -hankkeesta sekä kolmen muun Strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeen tutkijat keskustelivat maanantaina 12.6.2017 ammatillisen koulutuksen reformin seurantaryhmän kanssa…

Lue lisää

Tutkimustulos: Nuoremmat varusmiesikäluokat ovat aiempaa sosiaalisempia

Itseluottamuksen, seurallisuuden ja johtamismotivaation kaltaiset persoonallisuuspiirteet vahvistuvat tasaisesti, kun 1970-luvun lopussa syntyneitä varusmiesikäluokkia verrataan 1960-luvulla syntyneisiin. Suomalaisten miesten käsitys omista sosiaalisista taidoistaan kuten itseluottamuksesta, seurallisuudesta ja johtamismotivaatiosta paranee tasaisesti yli…

Lue lisää

Eliittilukiossa opiskelu ei paranna ylioppilaskoemenestystä

Vattin ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuksessa ei havaittu eliittilukioon pääsemisen nostavan ylioppilaskirjoitusten arvosanoja. Tutkimuksessa tarkasteltiin Ressun, Helsingin normaalilyseon, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun, Mäkelänrinteen ja Etelä-Tapiolan lukioita. Tietyt korkean sisäänpääsyrajan lukiot miehittävät…

Lue lisää

#Amisreformi – Huoli työpaikalla oppimisesta on aiheellinen

Hallituksen valmistelema toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus muuttaa koulutuksen toteuttamismuodot perusteellisesti. Lakiluonnoksen lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus. Lisäksi amisreformiksi kutsuttu lainsäädäntöhanke lisää työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja opintopolkujen yksilöllisyyttä. Julkisuudessa esillä…

Lue lisää