Tietoa hankkeesta

Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä (2016-2019)

Teknologinen kehitys ja globalisaatio muuttavat työtä ja työntekoa merkittävästi. Yritysten mukautuessa näihin muutoksiin ne vaativat työntekijöiltä uusia taitoja. Muodollisiin pätevyyksiin, digitalisaatioon ja kieliin liittyvien taitojen lisäksi kasvaa erilaisten ei-kognitiivisten, vuorovaikutukseen ja uranhallintaan liittyvät taidot.

Samaan aikaan työvoima ikääntyy ja erilaistuu. Keskeisiä kysymyksiä ovat, miten ikääntyvät työntekijät selviävät työmarkkinoiden kysynnän muutoksista ja miten yhä monimuotoisemman väestön taidot voidaan tunnistaa, päivittää ja täydentää sekä hyödyntää työelämässä.

Tällä tutkimushankkeella on ollut kaksi keskeistä tavoitetta, jotka liittyvät työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen:

1. tunnistaa, mitkä ovat keskeiset kognitiiviset ja ei-kognitiiviset taidot, joita yritykset vaativat, selvitäkseen globalisaation ja siihen liittyvien ilmiöiden aiheuttamista muutoksista,

2. arvioida, kuinka erilaiset politiikkatoimenpiteet ja interventiot voivat saada eri-ikäiset ja eri ryhmissä olevat ihmiset hankkimaan ja parantamaan näitä työmarkkinoilla tarvittavia taitoja

Konsortio ja rahoitus

Tutkimuskonsortion jäseniä ovat olleet
• Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulutu (JSBE)
• Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)
• Helsingin yliopisto (HY)
• Palkansaajien tutkimuslaitos (PT)
• Tampereen teknillinen yliopisto (TUT)
• Työterveyslaitos (TTL)
• Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (HHUAS)

Hankkeen johtajana on toiminut professori Roope Uusitalo Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Viestintä- ja vuorovaikutusvastaavana on toiminut yliopettaja Hanna Rajalahti, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Hanketta on rahoittanut vuosina 2016-2019 Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Ohjausryhmä

Puheenjohtaja
Taina Tirkkonen, Lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja, Glaston Oyj
Jäsenet
Ida Mielityinen, Asiantuntija, koulutus- ja työllisyyspolitiikka, Akava
Petri Lempinen, Toiminnanjohtaja, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene
Marita Salo, Toiminnanjohtaja, Henkilöstöjohdon ryhmä Henry ry
Tarmo Mykkänen, ylitarkastaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Roope Uusitalo, Professori, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Minna Hiillos, Vararehtori, Haaga-Helia
Markku Jahnukainen, Professori, Helsingin yliopisto
Mika Kortelainen, Tutkimusohjaaja, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)
Tuomas Kosonen, Tutkimusjohtaja, Palkansaajien tutkimuslaitos
Mika Maliranta, Professori, Jyväskylän yiopiston kauppakorkeakoulu
Petri Nokelainen, Professori, Tampereen teknillinen yliopisto
Salla Toppinen-Tanner, Johtaja, Työterveyslaitos
Hanna Rajalahti, hankkeen viestintä- ja vuorovaikutusvastaava

Työpaketit

Hankkeessa on neljä työpakettia ja 11 osahanketta.

Työpaketit WP 1 Taitojen kysyntä WP 2 Taitojen tarjonta WP 3 Taidot työmarkkinoilla WP 4 Maahanmuutto, koulutus ja työmarkkinat
Osahankkeet SP 1 Ammattirakenteen muutoksen vaikutus taitojen kysyntään (Terhi Maczulskij, PT) SP 4

Osaamisen muutokset pitkällä aikavälillä (Roope Uusitalo, JSBE)

SP 7 Sosiaaliturvapolitiikka ja työntekijöiden työmarkkinataidot (Tuomas Kosonen, PT) SP 10 Maahanmuuttajat työmarkkinoilla ja koulussa (Mika Kortelainen, VATT))
SP 2 Globalisaation vaikutus taitojen kysyntään (Tuomas Kosonen, PT) SP 5 Taidot työhön: Interventio työuran hallinnan ja taitojen päivittämiseksi uran keskivaiheilla (Salla Toppinen-Tanner, TTL) SP 8 Johtamistaidot suomalaisissa yrityksissä (Mika Maliranta, JSBE) SP 11 Työllistyminen, koulutus ja erityisyys (Markku Jahnukainen, HY)
SP 3 Korkeakoulutus, osaamisen kysyntä ja tarjonta (Tuomo Suhonen, VATT) SP 6 Tulevaisuuden työelämä ja työssä tapahtuva oppiminen (Petri Nokelainen, TUT) SP 9 Työelämän digitalisaatio ja ammatillisen osaamisen kasvu (Hannu-Matti Järvinen TUT)

Comments are closed.