Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä

Blogi

 • 15.06.17
  Järjestimme 12.-13.6. kansainvälisen workshopin varhaislapsuuden ympäristön vaikutuksista lasten osaamisen, taitojen ja terveyden kehitykseen. Päällimmäiseksi mieleeni jäi, että hyvin erilaisilla varhaislapsuuden interventioilla on vaikutusta ihmisen elämän kannalta tärkeiden ominaisuuksien, kuten kognitiivisten ja ei-kognitiivisten kykyjen, kehittymiseen.
 • 19.05.17
  OAJ:n mukaan moni opettaja pitää erityisopetuksen resursseja varsin puutteellisina. Näkemystä tukevat tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrän kasvu tilastoissa. Mutta miten resurssien kehitykseen ovat vaikuttaneet lainsäädännön ja rahoituksen muutokset? Missä määrin tulkintoja resurssien riittävyydestä voidaan kansallisista tilastoista yleensä tehdä?
 • 15.05.17
  Korkeakoulujen opiskelijavalintojen käydessä jälleen kuumimmillaan on hyvä muistuttaa, kuinka merkittävästä asiasta tiettyyn opiskelupaikkaan pääsemisessä voi olla kysymys. Sekä koulutustason nousu että alavalinta vaikuttavat tulevaan ansiotasoon. Kuinka mielekkäitä nykyisenkaltaiset alakohtaiset kiintiöt ja pääsykokeet ovat? Tutkimuksen perusteella suurempi joustavuus voisi olla hyväksi nuorille.
 • 12.05.17
  Suomalainen koulutusjärjestelmä halkoo nuorten polut verrattain yhtenäisen peruskoulun jälkeen. Vaihtoehdot ovat yksinkertaistaen joko ammatillinen oppilaitos tai lukio, ja opinto-ohjaus raamittaa valinnan tekemistä näiden kahden välillä. Silti polkuja tallautuu useampiin eri suuntiin; myös näiden kahden koulutusvaihtoehdon väliin.
 • 25.04.17
  Koulunsa päättäneiden ammatinvalintakeskusteluissa monet toteavat, että 15-vuotias on liian nuori päättämään tulevaisuudestaan. Olen samaa mieltä, jos ajatus on se, että päätös tehdään loppuiäksi. Niin ei kuitenkaan kaikilla ole nyt, tulevaisuudesta puhumattakaan.